Volgende openbare vergaderingen

Alle vergaderingen

Op deze website kunt u de agenda en de openbare beslissingen bekijken:

  • van de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn.

Agenda
Acht dagen voor de vergadering wordt de openbare agenda bekendgemaakt.

Beknopte lijst van besluiten
Ten laatste 10 dagen na het nemen van de beslissing beschikbaar.

  • van het college van burgemeester en schepenen, het vast bureau, de beslissingen van de burgemeester en de beslissingen van de voorzitter van het vast bureau

Beknopte lijst van besluiten
Ten laatste 10 dagen na het nemen van de beslissing beschikbaar

De besluiten van alle organen die aan de bekenmakingsplicht zijn onderworpen (belastingen, politieverordeningen...), zullen 10 dagen na datum van de vergadering integraal ter inzage zijn. 

Vindt u het gewenste document niet terug, dan kunt u het steeds aanvragen, per brief (gemeente Ham, Dorpsstraat 19, 3945 Ham) of e-mail (secretariaat@ham.be). Telefonische aanvragen komen niet in aanmerking. De aanvragen worden conform de regelgeving “openbaarheid van bestuur” behandeld.

Vindt u dat een beslissing uw recht of algemeen belang schendt, dan kunt u een klacht indienen bij de toezichthoudende overheid. Meer info over hoe dit moet, vindt u op de webpagina van het Agentschap Binnenlands bestuur.

 

U kunt een besluit op twee manieren zoeken:

  • Weet u op welke datum de beslissing werd genomen? Klik dan in de kalender op de juiste dag. Er verschijnt een overzicht van de besluiten die op die datum werden genomen.  Door de titel aan te klikken opent de beslissing.
  • Kent u de beslissingsdatum niet, dan kunt u een zoekterm ingeven in het zoekveld rechtsboven.

Verschijnen er te veel resultaten? U kunt deze filteren door te klikken op het plus-knopje dat naast de zoekbalk verschijnt.

Voor hulp of informatie kunt u terecht op secretariaat@ham.be